Contoh Soalan Peperiksaan Online Akauntan Gred W41

Contoh Soalan Peperiksaan Online Akauntan Gred W41

Contoh Soalan Peperiksaan Online Akauntan Gred W41

Peperiksaan online bagi jawatan Akauntan Gred W41 akan berlangsung seperti yang diumumkan oleh pihak SPA seperti berikut:

MAKLUMAN TERKINI : JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE
============================================
PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN AKAUNTAN GRED WA41
Tarikh Peperiksaan : 10 November 2017 (Jumaat)
Masa : 8:00 MLM – 9:40 MLM
Sila layari laman web :
http://e-semakanbcc.spa.gov.my
PERHATIAN :
——————
Segala pemakluman terkini mengenai peperiksaan yang berlangsung akan dipaparkan di Portal SPA dan Laman Facebook SPA di https://www.facebook.com/SPAMalaysia.gov/ semasa peperiksaan dijalankan. Kedua-dua pautan ini boleh diakses walaupun tanpa akaun yang aktif. Pastikan anda tidak ketinggalan dengan maklumat mutakhir pihak SPA!
*Semua calon akan menduduki peperiksaan pada sesi dan masa yang sama, bermula pada jam 8:00 malam hingga 9:40 malam.

Peperiksaan Online Akauntan Gred W41

Format peperiksaan terdiri daripada 2 seksyen utama iaitu:

  • Seksyen A – Pengetahuan Am
  • Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Calon diminta menjawab kesemua soalan bagi setiap seksyen A & B. Hanya calon yang lulus akan dipanggil ke peringkat seterusnya. Untuk berjaya dengan cemerlang setiap calon mestilah bagus dalam kedua-dua seksyen, jadi anda seharusnya berikan yang terbaik!.

Jawatan Akauntan Gred WA41

  • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
  • Kem/Jab: Jabatan Akauntan Negara
  • Jadual Gaji:
GRED GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
WA41 RM2,820.00 RM9,585.00 RM225.00
WA47 RM5,161.00 RM11,690.00 RM270.00
WA51 RM5,795.00 RM12,370.00 RM290.00
WA53 RM6,122.00 RM13,180.00 RM320.00

SYARAT LANTIKAN :SYARAT LANTIKAN :

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)  (i) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred WA41 : RM2,820.00); atau
(ii) lulus peperiksaan akhir Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan(Gaji Permulaan pada Gred WA41 : RM2,820.00); atau
(iii) lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia (MIA)(Gaji Permulaan pada Gred WA41 : RM2,820.00).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYUSYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT LANTIKAN TERUS KE JAWATAN AKAUNTAN GRED WA47,WA51 ATAU WA53

3. Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan bagi lantikan terus ke jawatan Akauntan Gred WA47, WA51 atau WA53 yang kosong jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

(a) Memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 14(b),1(c) dan 2.

(b)  (i) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan dan Ahli MIA; atau  (ii) Ahli MIA;

(c) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang berkaitan; dan

(d) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.    (Gaji permulaan ialah pada Gred WA47 : RM5,161.00/Gaji permulaan ialah pada Gred WA51 : RM5,795.00/Gaji permulaan ialah pada Gred WA53 : RM6,122.00).
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

Perkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Akauntan Gred WA41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1

(c); dan

(b) had umur pelantikan:    berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atauberumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atauberumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

DESKRIPSI TUGAS :

Mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan pejabat-pejabat Kerajaan, meliputi melaksanakan analisis laporan kerangan serta fungsi perbendaharaan.

 

Pengenalan

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) telah diwujudkan dan diterajui oleh Akauntan Negara Malaysia di bawah Kementerian Kewangan sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan.

Mengikut rekod dalam sebaran umum JANM, jawatan Akauntan Negara yang pertama telah disandang oleh En. G.G.T Browne dalam tahun 1946. Sehingga kini, JANM telah diterajui oleh seramai 13 orang Akauntan Negara.
Sejak tahun 1967, kepimpinan JANM telah diambil alih oleh anak tempatan. Bermula 29 November 2010 sehingga sekarang Akauntan Negara adalah Datuk Wan Selamah binti Wan Sulaiman menggantikan Dato’ Mohd Salleh bin Mahmud.

Akauntan Negara adalah

Ketua Perkhidmatan bagi perkhidmatan
a. Akauntan
b. Penolong Akauntan
c. Pembantu Akauntan

2. Pendaftar Wang Tak Dituntut

3. Akauntan Utama bagi Kerajaan Persekutuan dan

4. Ketua Bahagian Akaun Perbendaharaan persekutuan yang mempunyai kuasa dalam perkara-perkara mengenai tatacara-tatacara perakaunan berkenaan dengan akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri-negeri.

VISI​ ​JANM

“Menjadi Sebuah organisasi terbilang dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan sektor awam”

MISI​ ​JANM

Merekabentuk, membangun dan melaksanakan sistem perakaunan kerajaan yang terbaik. Memberi khidmat nasihat dan meluluskan sistem perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik. Menasihati pembuat keputusan berkaitan perakaunan dan kewangan. Memajukan kerjaya dan mempertingkatkan kompetensi sumber manusia dalam perkhidmatan perakaunan. Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Objektif​ ​JANM

Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan. Mempertingkatkan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan agensi Kerajaan. Membantu Kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan. Membangun dan melaksanakan sistem pengurusan sumber manusia bagi perkhidmatan perakaunan. Mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965

Nota​ ​1​ ​:​ ​
Aset Aset dalam perniagaan dan perakaunan merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh seseorang individu atau sesebuah perniagaan atau syarikat. Sebarang harta tanah atau barangan berharga yang dimiliki, yang biasanya dianggap boleh guna sebagai bayaran hutang seseorang, biasanya dianggap sebagai satu aset. Secara mudah, aset merupakan benda yang mudah ditukarkan kepada tunai.

Nota​ ​2​ ​:​ ​
Liabiliti Liabiliti merupakan apa yang dihutangi oleh sesebuah perniagaan dan perlu dijelaskan dengan wang, barang atau perkhidmatan.

Nota​ ​3​ ​:​ ​
Ekuiti​ ​Pemilik Ekuiti pemilik ialah hutang perniagaan kepada pemilik perniagaan yang terdiri daripada modal yang dilaburkan oleh pemilik dan untung yang diperoleh. Ringkasnya:

● Pelaburan pemilik dalam perniagaan.
● Tanggungan perniagaan kepada pemilik; jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan.
● Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik.
● Kerugian akan mengurangkan ekuiti pemilik. Ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik.
● MODAL AKHIR = MODAL AWAL + MODAL TAMBAHAN + UNTUNG BERSIH – RUGI BERSIH – AMBILAN

NAK LAGI?

Berikut Adalah Contoh-contoh Soalan Peperiksaan Online Akauntan Gred W41.

Proses perakaunan terdiri daripada perkara-perkara yang berikut :
I. Merekod
II. Mengenal pasti
III. Meringkas
IV. Melapor

A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I,​ ​II,​ ​III​ ​dan​ ​IV

Di antara berikut, yang manakah perkara-perkara yang TIDAK BERKAITAN dengan Kitaran Perakaunan?
A. Pelarasan
B. Catatan jurnal
C. Catatan penutupan
D. Penyata​ ​untung​ ​rugi

Persamaan Perakaunan Asas Tunai (Tunai + Pelaburan) melibatkan 3 jenis akaun KECUALI
A. Akaun Hasil
B. Akaun​ ​Sewaan
C. Akaun Pinjaman
D. Akaun Amanah

Pilih persamaan Perakaunan Asas Akruan yang BETUL
A. Ekuiti = Liabiliti – Aset
B. Ekuiti​ ​=​ ​Aset​ ​–​ ​Liabiliti
C. Aset = Ekuiti – Liabiliti
D. Liabiliti = Aset + Ekuiti

Asas-asas perakaunan melibatkan perkara seperti :
I. Tunai
II. Tunai ubahsuai
III. Akruan
IV. Akruan ubahsuai

A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I,​ ​II,​ ​III​ ​dan​ ​IV

Ini adalah beberapa contoh soalan peperiksaan online Akauntan Gred W41 supaya amda dapat gambaran bentuk soalan yang akan keluar nanti.

Pihak Tim Inforkerjaya  ingin membantu anda untuk lulus dengan cemerlangnya ketika bersaingan dalam exam online SPA nanti dengan menyediakan Nota dan Contoh Soalan Peperiksaan Online Akauntan Gred W41  

Dengan pengalaman yang luas dalam membantu lebih dari 80,000 calon exam SPA sudah tentu anda boleh tersenyum girang selepas menjawab peperiksaan online nanti. Syaratnya dengan anda mengulangkaji contoh soalan dan nota exam yang disediakan.

Anda boleh dapatkan dengan klik ke gambar buku dibawah.

contoh soalan peperiksaan akauntan gred w41

Daftar Sekarang

Contoh Soalan Peperiksaan Online Terkini Pegawai Tadbir Diplomatik M41 2017

Contoh Soalan Peperiksaan Online Terkini Pegawai Tadbir Diplomatik

Contoh Soalan Peperiksaan Online Terkini Pegawai Tadbir Diplomatik M41 2017   Nampaknya ramai calon sedang mencari-cari nota dan rujukan terbaik dan terkini untuk menghadapi peperiksaan online bagi jawatan Pegawai Tadbir Diplomatik M41 yang akan berlangsung pada 3 November 2017 seperti yang diwar-warkan oleh pihak SPA seperti berikut:   MAKLUMAN TERKINI : JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE ============================================ […]

Continue reading...

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 & Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

contoh-soalan-peperiksaan-online-pegawai-kawalan-trafik-udara

contoh soalan peperiksaan online pegawai kawalan trafik udara A41 | penolong pegawai kawalan trafik udara A29 Ramai yang sedang mencari contoh soalan peperiksaan online pegawai kawalan trafik udara dan nota rujukan sebagai persediaan untuk menghadapi exam online yang akan berlangsung pada 3 Oktober 2017 nanti. Sesi peperiksaan online pegawai kawalan trafik udara A41 dan juga untuk […]

Continue reading...

Exam Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41 & Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

exam-online-pegawai-trafik-udara

Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41| Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29   Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah membuat pengumuman jadual Peperiksaan Online untuk jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29 seperti berikut: MAKLUMAN TERKINI : JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE ============================================ PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN PEGAWAI KAWALAN TRAFIK UDARA […]

Continue reading...

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif Gred M41 LHDN

contoh-soalan-peperiksaan-online-pegawai-eksekutif-gred-m41

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif Gred M41 LHDN   Tahniah kami ucapkan kerana anda terpilih untuk menduduki peperiksaan online pegawai eksekutif gred m41 bagi Lembaga Hasil Dalam Negeri yang akan berlangsung seperti butiran berikut: Tarikh  : 20/9/2017 (Rabu) Masa   : 8.00 pm hingga 10.20 pm anda boleh membuat pemeriksaan di laman berikut: http://e-semakanntt.spa.gov.my/ Antara Senarai […]

Continue reading...

Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir N29

peperiksaan-online-penolong-pegawai-tadbir-n29-disember-2106

Perhatian buat calon-calon Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir N29. Dapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir N29 Edisi Terkini 2016. Contoh Soalan Pengetahuan Am dan Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah.     Ramai calon-calon Peperiksaan Online Penolong Pegawai Tadbir N29 mencari contoh-contoh soalan sebagai salah satu langkan menyediakan diri dengan bentuk soalan dan format soalan yang […]

Continue reading...

Peperiksaan Online Penolong Pegawai Tadbir N29 Sesi Disember 2016

peperiksaan-online-penolong-pegawai-tadbir-n29-disember-2106-cover

Perhatian Calon Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir N29 Sesi Disember 2016. Dapatkan Rujukan Pantas Peperiksaan Online Penolong Pegawai Tadbir N29 Versi Terkini. Contoh Soalan Pengetahuan AM dan Contoh Soalan Matematik Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir N29. Pada 23 November 2016 yang lepas SPA telah mengumumkan penjadual peperiksaan online bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir N29. Jadual peperiksaan adalah […]

Continue reading...

Kerjaya Penolong Pegawai Tadbir N29

penolong-pegawai-tadbir-n29

Jawatan Penolong Pegawai Tadbir N29 terletak dalam kumpulan perlaksana yang biasanya diletakkan dalam Kementerian Pertahanan/ Jabatan Perkhidmatan Awam. Biasanya gaji minimum ada RM1,493 dan gaji maksimum bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir N29 adalah RM5,672 sebulan. Kadar kenaikan gaji tahunanan adalah RM145 sahaja. Syarat Lantikan untuk jawatan Penolong Pegawai Tadbir N29 mestilah dikalangan warga negara Malaysia, […]

Continue reading...

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Peperiksaan PTD

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Peperiksaan PTD Seksyen B -Daya Menyelesaikan Masalah Masa : 45 minit Bilangan Soalan : 40 Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami ceraikan soalan dalam seksyen B ini kepada […]

Continue reading...

Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik M41

contoh-soalan-pengetahuan-am-peperiksaan-pegawai-tadbir-diplomatik

Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik Pada sesi peperiksaan online Pegawai Tadbir Diplomatik kali  ada kelainan sedikit berbanding dengan exam  online PTD yang sebelum ini, soalan terbahagi kepada  hanya 2 seksyen sahaja iaitu: 1.Seksyen A – Pengetahuan Am 2.Seksyen B – Daya Menyelsaikan Masalah. Seksyen Psikometrik di keluarkan dari exam online PTD untuk […]

Continue reading...